غروب جمعه

ساخت وبلاگ
غروب جمعه
غمگینم مثل غروب جمعه 

که هوای آمدنش میکند 

دلم،،،

سرم راازپنجره به درمیکنم

هوای کوچه نمناک است 

جیغ کشدارباد

کودکی ام راتدائی میکند

کلاس املاء

خطکش فلزی 

ودستهای کبودکوچکم

آسفالت شلخته باپنجره هایی درآسمان 

کوچه راغمین ساخته 

تاریک 

عبوس 

ناخوشایند

بوی فاضلاب تهوء هدیه میدهد

چشم میچرانم

نیستی

وبی شک 

نمی آیی،،،

من هم بودم!

هرچندعاشق،

بی گمان پادرون چونین منجلابی 

نمیگذاشتم،،،                                                

لیلی پوراصل 

 

اسبی چموش درون من شیهه میکشد تو را......
ما را در سایت اسبی چموش درون من شیهه میکشد تو را... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 5 فروردين 1399 ساعت: 7:11